Familie Opstelling

Marieke Mars

In een opstelling kun je helder krijgen waardoor je steeds weer in hetzelfde vastloopt. Waarom je iets niet voor elkaar krijgt, terwijl je zo je best doet. Wat maakt dat je niet volop geniet? Kortom de klachten die je al tijden meedraagt kunnen in een familie- of aspecten opstelling aan het licht komen, inzichtelijk worden en soms zelfs oplossen.

 

Wat gaat het kosten?
Er kunnen per dag 4 tot 5 mensen een opstelling doen. Degene die een opstelling doet is vrij om iemand ter ondersteuning mee te nemen. Deze betaalt dan € 75,-(inclusief btw). Voor degene die als representant aanwezig en dus eventueel inzetbaar is, zijn de kosten€ 25,-.  Ook door erbij te zijn, leer en ervaar je enorm veel.

Neem je eigen lunch mee. Koffie en thee zijn gratis.

Datum: zie Agenda
Plaats: ViaNell, Zwarte Woud 228, 3524 SL Utrecht
Kosten: € 75,- inclusief btw (zie tekst)
Inschrijving: marieke.mars@planet.nl of 06 19081254