Workshop Geld & Emotie

Welk geldtype ben jij?

Heb je terugkerende geldproblemen of een ingewikkelde relatie met geld? Ontdek tijdens deze workshop welk financieel gedrag het best aansluit bij wie je bent. Er zijn acht financiële archetypen, die elk hun eigen problemen met geld hebben. Ben je De Bewaker, De Idealist, De Verzorger of De Ster of een van de andere vier archetypen?
Iedereen heeft zijn of haar eigen unieke relatie met geld gekregen door levenservaringen en de unieke manier waarop je daarmee bent omgegaan. De conditionering die daarvan het gevolg is, heeft ertoe geleid dat je bepaalde financiële opvattingen en gewoontes hebt ontwikkeld en andere vermijdt. In de archtypen kunnen we onszelf herkennen. We zijn het niet.

Tijdens deze eendaagse workshop leer je hoe je vanuit jouw archetype(n) nieuw gedrag kunt leren.
Je krijgt inzicht in wat je onbewust drijft of belemmert in je geldgedrag. Door de onbewuste motieven van je geldgedrag te leren kennen, kun je veranderen. Ieder type op zijn of haar eigen manier.

De workshop is geschikt voor zowel mensen met veel als met weinig geld en alles ertussen in, voor iedereen die een problematische relatie met geld heeft.

Door: Pit Gooskens, Life Planner en Money Coach
Datum: zie agenda
Plaats: zie agenda
Aanvang:
Kosten:
Informatie bij De Broekriem, Den Haag
Meer informatie zie ook: www.geldenemotie.nl

Doorlopende Groep

10 dinsdagavonden vanaf 3 oktober 2017 iedere twee weken

Hoe zou het voor je zijn om een blok van 10 avonden en een weekend in een groep te werken aan jouw persoonlijke levensthema van dat moment of te leren van het proces van een ander?
Tijdens zo’n groepsavond krijgt iedere deelnemers de kans om een persoonlijke vraag of thema in te brengen om aan te werken onder begeleiding van de therapeut en in aanwezigheid en soms ook met hulp van de groep. We beginnen de avond met lichaamswerk of een oefening. Ook dat kan vragen oproepen, die je in kunt brengen.
Ook als je niets inbrengt ervaar je veel en leer je van het proces van de anderen. De ervaring leert dat door zo intens te delen met elkaar, de groep in korte tijd verbonden raakt en steeds veiliger wordt. Daardoor kunnen we beter werken met elkaar. Maskers gaan af en we mogen zijn wie we zijn, in kwetsbaarheid. Halverwege het blok heb je een weekend. Van vrijdagavond tot en met zondagmiddag (zes dagdelen) bieden we een programma met groeps- en individuele oefeningen, lichaamswerk en individuele sessies. Na jouw sessie kun je een massage krijgen van de masseur die daarvoor aanwezig is. Na het blok is het mogelijk om te stoppen of door te gaan voor een volgende blok.

Frequentie: 10 avonden met twee weken ertussen op een dinsdagavond van 19.00 uur tot 21.30 uur.
Data: Het eerstvolgende blok start dinsdagavond 3 oktober. De daaropvolgende avonden meestal met twee weken ertussen. Het eerste weekend is gepland van vrijdagavond 17 november t/m zondagmiddag 19 november 2017. Data van de 10 groepsavonden zijn: Dinsdagavond 3 oktober, 17 oktober, 31 oktober, 28 november, 12 december, 9 januari 2018, 23 januari, 6 februari, 20 februari, 6 maart.
Locatie: ViaNell, Zwarte Woud 228, 3524 SL Utrecht.
Investering: de totale kosten van 10 avonden en het weekend zijn € 530,- incl. btw, koffie en thee en in het weekend inclusief tweemaal lunch en eenmaal diner.
Het is mogelijk de avonden (10 x €30,-) en het weekend (€230,-) afzonderlijk te betalen. Bij afwezigheid is geen restitutie mogelijk. Deelnemers verbinden zich voor 10 keer plus het weekend. De kosten van het weekend zijn inclusief btw, genoemde maaltijden en exclusief overnachting.
Leiding: Marieke Mars en Pit Gooskens
Opgave of belangstelling: e-mail naar marieke.mars@planet.nl of info@pitgooskens.nl dan word je uitgenodigd voor een vrijblijvend verkenningsgesprek.

‘’Gestalt’ is het Duitse woord voor samenhangend geheel. Door de verbinding te gaan zien en ervaren tussen je gevoel, je verstand, je geest, je ziel en alle delen van je lichaam, dus tussen alle onderdelen van jezelf, word je als mens een geheel: een Gestalt. Lees verder >

We zijn rijker dan vorige generaties, we hebben meer eten, kleding, auto’s en vakanties, grotere huizen, leukere banen en een betere gezondheid. Maar hoewel ons inkomen meer dan verdubbeld is, zijn we niet gelukkiger dan vijftig jaar geleden. Wat is er aan de hand in de relatie tussen ons leven en ons geld? Lees verder >

In een opstelling kun je helder krijgen waardoor je steeds weer in hetzelfde vastloopt. Waarom je iets niet voor elkaar krijgt, terwijl je zo je best doet. Wat maakt dat je niet volop geniet? Kortom de klachten die je al tijden meedraagt kunnen in een familie- of aspecten opstelling aan het licht komen, inzichtelijk worden en soms zelfs oplossen.

Lees verder >

Ontkennen van mijn verlangens heeft vaak de consequentie dat ik ze verstop onder andere gevoelens. De energie van deze gevoelens en behoeften verdwijnen niet, maar zoeken, als een rivier, een uitweg en worden omgezet in een andere energie. Lees verder >

Individuele Money Coaching

Sta je voortdurend rood op de bank? Heb je moeite om rond te komen? Ben je het overzicht kwijtgeraakt? Geef je steeds geld uit terwijl dat eigenlijk niet kan? Dan is het misschien tijd voor money coaching. Lees verder >